Historie

FILOZOFIE
„Chrudimské Benátky“ jsou zhmotněnou myšlenkou, která vzešla z dlouhodobé spolupráce v rámci plánování Komunitních sociálních služeb. Cílem je vytvořit vstupní bránu otevřené komunikaci nezatížené pracovním shonem. Odhalí nám celou škálu možností spolupráce úřadu, neziskových organizací a podnikatelských firem v Chrudimi. Přejeme si, aby ples byl vrcholem spolubytí těch, kteří vkládají svůj čas, energii a finance ve prospěch Královského věnného města a svou činností pozvedají věhlas a prosperitu Chrudimě.

ROK 2015
První reprezentační ples nestátních neziskových organizací Chrudim se konal 12. února 2016 ve Velkém sále Muzea Chrudim. S nápadem, pořádat ples neziskových organizací, přišla Ivana Hrubá, ředitelka EDDA, z. ú. Svůj koncept následně představila na Komunitním plánování sociálních služeb Chrudim. Koncem roku 2015 se začal scházet organizační výbor plesu. Ten se skládal ze zástupců jednotlivých neziskových organizací, pracovníků sociálního odboru města Chrudim a partnerů z podnikatelské sféry. Ples byl uspořádán s živelnou energií v poměrně krátkém čase a ne všechny neziskové organizace se mohly do organizace plesu zapojit. Organizační výbor věří, že první ročník plesu odstartuje každoroční tradici, do které se zapojí většina neziskových organizací a tím získá celá akce větší renomé.

ROK 2016
Organizační výbor se začíná opět setkávat, nedlouho po prvním ročníku plesu. Řekli jsme si, co se nám na plesu líbilo, co se nepovedlo a co chceme změnit. Především jsme zjistili, že jsme bezvadný tým. Chceme se nadále setkávat a společně připravovat akci, která bude pozitivně působit na dění v Chrudimi. Chceme propojovat lidi z neziskového sektoru, úředníky, zástupce podnikatelského sektoru, ale i občany města Chrudim. Jenom společnými silami dokážeme měnit atmosféru ve městě a kvalitu života v něm. Schůzky probíhají pravidelně. Známe termín druhého ročníku plesu „Chrudimské Benátky“. Je stanoven na 17. února 2017. Kola příprav jsou v plném proudu. Již dnes děláme vše proto, abychom si to společně užili. Pokud Vás filozofie plesu oslovuje, určitě na této akci nesmíte chybět.