Ples 2016 – I. reprezentační ples neziskového sektoru

První reprezentační ples nestátních neziskových organizací Chrudim se konal 12. února 2016 ve Velkém sále Muzea Chrudim. S nápadem, pořádat ples neziskových organizací, přišla Ivana Hrubá, ředitelka EDDA, z. ú. Svůj koncept následně představila na Komunitním plánování sociálních služeb Chrudim. Koncem roku 2015 se začal scházet organizační výbor plesu. Ten se skládal ze zástupců jednotlivých neziskových organizací, pracovníků sociálního odboru města Chrudim a partnerů z podnikatelské sféry. Ples byl uspořádán s živelnou energií v poměrně krátkém čase a ne všechny neziskové organizace se mohly do organizace plesu zapojit. První ročník plesu odstartoval každoroční tradici, do které se postupně zapojují další neziskové organizace.  a tím získá celá akce větší renomé.