Kontakty

Vaše dotazy, náměty, připomínky nebo nabídky ke spolupráci můžete směrovat na:

Jméno a příjmení Telefon E-mail
Vratislav Příhoda 602 173 278 vratislav.prihoda@cckchrudim.cz 
Hana Slezáková Kadlecová 731 005 905 hana.slezakova@amalthea.cz
Martin Dytrt 469 657 565 dytrt@chbeseda.cz

 

Organizační výbor

 

Fakturace, darovací smlouvy

Oblastní spolek Českého červeného kříže Chrudim
Městský park 274, 537 01 Chrudim
IČO: 00426181
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. L 39612
zastoupený Vratislavem Příhodou, předsedou oblastní výkonné rady
Kontakt: info@cckchrudim.cz; telefon: 602 173 278, kancelář 469 620 318