Historie

FILOZOFIE
„Chrudimské Benátky“ jsou zhmotněnou myšlenkou, která vzešla z dlouhodobé spolupráce v rámci plánování Komunitních sociálních služeb. Cílem je vytvořit vstupní bránu otevřené komunikaci nezatížené pracovním shonem. Odhalí nám celou škálu možností spolupráce úřadu, neziskových organizací a podnikatelských firem v Chrudimi. Přejeme si, aby ples byl vrcholem spolubytí těch, kteří vkládají svůj čas, energii a finance ve prospěch Královského věnného města a svou činností pozvedají věhlas a prosperitu Chrudimi.

ROK 2016
První reprezentační ples nestátních neziskových organizací Chrudim se konal 12. února 2016 ve Velkém sále Muzea Chrudim. S nápadem, pořádat ples neziskových organizací, přišla Ivana Hrubá, ředitelka EDDA, z. ú. Svůj koncept následně představila na Komunitním plánování sociálních služeb Chrudim. Koncem roku 2015 se začal scházet organizační výbor plesu. Ten se skládal ze zástupců jednotlivých neziskových organizací, pracovníků sociálního odboru města Chrudim a partnerů z podnikatelské sféry. Ples byl uspořádán s živelnou energií v poměrně krátkém čase a ne všechny neziskové organizace se mohly do organizace plesu zapojit. První ročník plesu odstartoval každoroční tradici, do které se postupně zapojují další neziskové organizace.  a tím získá celá akce větší renomé.

ROK 2017
Druhý ročník plesu Chrudimské Benátky potvrdil, že myšlenka propojit neziskový sektor se  zástupci samosprávy, podnikatelským světem a občany města Chrudim funguje!  17. 2. 2017 se to v sále chrudimského Muzea škraboškami a maskami jen hemžilo. Jaké jsou statistiky? Ples 2017 hostil více než 300 návštěvníků, na jeho plánování a hladkém průběhu se podílelo 11 zástupců z řad neziskových organizací a samosprávy.  A nebyl by to správný ples bez bohaté tomboly. Štědrými dary přispělo více než 6 desítek regionálních podnikatelů. Troufáme si říci, že druhý ročník předčil naše očekávání a dobil nám baterky na další rok.

 

 

ROK 2018
Organizační výbor opět zasedá! Náš tým pro Vás připravuje další, v pořadí již třetí ročník plesu. Pravidelně se scházíme a pilujeme i ty nejmenší detaily abychom uspokojili i ty nejnáročnější hosty.
Zveme Vás, pravidelné návštěvníky i ty, kteří ještě neměli možnost se plesu zúčastnit, na třetí reprezentativní ples neziskového sektoru Chrudimské Benátky, který se uskuteční v pátek 23. února 2018 ve velkém sále Muzea Chrudim. Nezapomeňte si škrabošku!