Podpořte nás

Chtěli byste podpořit Reprezentační ples neziskového sektoru Chrudimské Benátky?

Budeme rádi za podporu finančním darem či cenou do tomboly. Také náš můžete podpořit Vaším časem a prací jako dobrovolníci – více informací zde.   

Finanční dar
Zašlete nám Vámi zvolenou finanční částku na účet 608405524/0600 vedený u MONETA  Money Bank. Do poznámky pro příjemce uveďte text „Chrudimské Benátky“. Pro vystavení darovací smlouvy (návrh zde: Smlouva-finanční příspěvek ) nebo potvrzení o daru (návrh zde: Potvrzení finančního daru ) nás kontaktujte (viz. Kontakty). 

Dar do tomboly
Stačí kontaktovat jakéhokoliv člena organizačního týmu (viz.Kontakty), se kterým se domluvíte na všem potřebném. V případě potřeby sepíšeme darovací smlouvu (návrh zde: Smlouva-věcný dar ), či Vám vystavíme potvrzení o daru (návrh zde: Potvrzení věcného daru ). Dar potřebujeme doručit nejpozději do úterý 3. 4. 2024.

Smlouva o reklamě
Nechcete-li uzavírat darovací smlouvu, můžeme uzavřít smlouvu o reklamě (návrh zde: Smlouva o reklamě ). 

 

Možnosti prezentace Vaší podpory na plese

Finanční nebo věcný dar
v hodnotě
Možnosti prezentace Vaší podpory na plese.
do 4.999,- Kč Zveřejníme Vaše jméno nebo název společnosti na webových a FB stránkách plesu s odkazem na web Vaší společnosti.*
do 9.999,- Kč Zveřejníme Vaše jméno nebo logo společnosti v rámci slideshow v prostorách konání plesu, na těchto webových stránkách* a FB stránkách plesu.  V průběhu akce budete jmenováni moderátory plesu.
finanční částka nad 10.000,- Kč nebo věcné dary nad 15.000,- Kč Zveřejníme Vaše jméno nebo logo společnosti na těchto webových stránkách* a FB stránkách plesu. V průběhu akce budete jmenováni moderátory, můžete využít vymezené prostory k Vaší reklamě a obdržíte dvě vstupenky zdarma.

*Logo/ jméno řadíme od nejvyšší částky po ceny do malé tomboly a abecedně.

Logo nám zašlete na adresu  info@cckchrudim.cz. Vaše dary použijeme výhradně na organizaci plesu „Chrudimské Benátky“.

 

Kdo má nárok si odečíst dar ze základu daně?

Fyzické osoby, včetně zaměstnanců, si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich úhrnná hodnota v kalendářním roce přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze v současné době odečíst až 30 % ze základu daně (viz § 15, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů). Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně. Osoby samostatně výdělečně činné uplatňují odpočet darů z daní ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatňují odpočet rovněž ve svém daňovém přiznání.

Právnické osoby si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání (viz § 20, odst. 8 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů).

Děkujeme za Vaši přízeň a podporu.