Etiketa

Etiketa

Rádi bychom, aby ples probíhal co nejpříjemněji. Jedná se o akci společenskou, dalo by se říci až aristokratickou a dle toho bychom měli přizpůsobit své chování. Přinášíme Vám základní zásady etikety při plese.

Podání ruky – při představování dvou párů podává nejprve společensky významnější dáma jako první ruku méně významné ženě, posléze jejímu partnerovi. Stisk ruky by měl být krátký a pevný. Při líbání ruky se mužovy rty pokožky ženiny ruky nedotknou.

Tanec – tančit na plese se může teprve po jeho oficiálním zahájení. Muž nejprve vyzve ženu k tanci, a pokud ona svolí, odvede ji na parket. Pokud se jedná o ženu zadanou, ta může slušně odmítnout. Zadanou ženu může k tanci vyzvat muž, který se osobně zná se ženou i jejím partnerem. Před žádostí o tanec, nejprve požádá o svolení jejího partnera. Při tanci neklade svou ruku ani příliš nízko, ani vysoko. Po tanci ji odvede zpět na místo a za tanec poděkuje. Je vhodné políbit ruku ženy, ale rty muže se ruky nedotýkají.

Galantní chování – žena je ve společnosti nadřazena muži. Muž ji má za úkol chránit a dělat vše pro její pohodlí. Dáma by si proto neměla například nikdy dolévat drink sama, ba ani žádat partnera o dolití. Žena má přednost při vstupu do dveří. Ale je zde výjimka, pokud se dveře otvírají dovnitř, vždy vchází první muž a přidrží dveře ženě.

Občerstvení na plese – jídlo spadlé na zem nikdy sami neuklízíme. Buď ho nenápadně zakopneme někam, kde nebude překážet, nebo necháme nepořádek odklidit číšníka.

Společenské nehody – na společenské nehody nikdy nepoukazujeme nahlas. Dotyčného na problém upozorníme nenápadně a taktně. Popřípadě nabídněte pomoc.

Společenská konverzace – konverzace ve společnosti by měla být přirozená. Všichni by si měli vzájemně naslouchat a vyhýbat se tématům, která jsou pro ostatní nezajímavá. Při seznámení a konverzaci se vyvarujte: osobním problémům (soukromé záležitosti patří na jiné místo), žádná rozsáhlá témata (při takové akci je hlavním cílem si promluvit s co nejvíce lidmi, seznámit se. Pokud rozvedete „velké téma“ přicházíte o čas, který můžete věnovat dalším lidem a zároveň můžete zdržovat Vámi oslovenou osobu a může docházet k jejímu „zachraňování.“), žádné negace (jste na společenské akci, jejíž atmosféra má být uvolněná až veselá, proto si nechte negativní reakce na jiné příležitosti), bez rozpaků (abyste nebyli rozpačití, připravte si témata, o kterých můžete hovořit jako počasí, informace o místě nebo městě, kde se nacházíte, dále můžete použít informace z historie, politiky nebo umění. Ale pozor, vyhýbejte se těm kontroverzním.

Kouření ve společnosti – ve společnosti se může kouřit jen tam, kde je to výslovně dovoleno, obvykle ve vyhrazeném prostoru. Prostory Muzea jsou celé nekuřácké, proto je vyhrazené místo ke kouření venku, před budovou. Nikdy však svým kouřením nesmíte obtěžovat okolí.

Konzumace alkoholu – džentlmen nad sebou ve společnosti nikdy nesmí ztratit kontrolu v důsledku konzumace přemíry alkoholu. Pozorujeme-li na sobě jakékoliv příznaky opilosti, měli bychom akci opustit, abychom se vyhnuli případnému faux pas.